(Re-post fra facebook-innlegg)

Det er en vanlig oppfatning at «dårlig holdning» fører til for eksempel ryggsmerter. Spesielt sittestilling på jobb. Denne oppfatningen er ikke bare promotert av pasienter og folk i samfunnet; mange klinikere forfekter fortsatt disse oppfatningene. Det ser vi jevnlig i forskjellige mediaplattformer og hører om i hverdagen.

At man opplever at hvordan man sitter kan øke smerte og ubehag betyr ikke at det støtter en årsakssammenheng. Vi beveger oss når det blir ubehag, flytter posisjon, endrer holdning. Dette gjør vi mange ganger gjennom døgnet.

Vitenskapelig er det ganske sterke bevis for at din foretrukne sittestilling ikke er noe enkelt-årsak til utvikling av smerter (om årsak i det hele tatt). Derimot er det sannsynlig at det å tro at det gjør det faktisk kan ha negative aspekt ved seg. En sykdomsforståelse som kobler kroppsholdning, «kroppsavvik» og «svakheter» til smerte og utviklingen av smerter kan f.eks. skape unødvendig høy årvåkenhet. Det motsatte av hva som er betryggende for folk, og dessuten hva som er vitenskapelig anerkjent. Dessuten skygger en slik oppfatning for de mer sannsynlige årsakene, og de kan være sammensatte. Det er trist hvis ens egen innsikt og mestringsstrategi skal hemmes og styres av idéen om at ens kroppsholdning eller sittestilling er styggen.

Stillesitting (som ved feks kontorjobb) i seg selv bør ikke lengre være noe sentralt tema, men når det blir for mye av den, som i for lite fysisk aktivitet, vet vi helseeffektene veldig godt. Fysisk aktivitet, spesielt over en viss grad, er viktig for god helse, og for lite fysisk aktivitet er en sentral hemsko for god helse, individuelt og i samfunnet. Men HVORDAN du sitter NÅR du sitter, kan vi kanskje slutte å generalisere ut til folket. I alle fall vi som helsepersonell som har sterk og varig påvirkning på hva folk tror.

———————————————

Her er noe vitenskapelig å bryte personlige oppfatninger med:

Den omfangsrike systematiske og epidemiologiske litteraturen støtter ikke den populære oppfatningen av at sitting på jobben er assosiert med ryggsmerter (1, 2, 3, 4, 5).

Både din normale sittende og stående holdning varier faktisk mye i løpet av dagen. Du har aldri bare én holdning og det finnes ingen «optimal» holdning (6, 7).

Folks normale nakkeholdning er vist i en rekke studier å ikke ha signifikant sammenheng med smerte og heller ikke hos ungdom, som ofte blir uglesett og korrigert, støttes de vanlige kliniske og sosiale forestillingene om at nakkesmerter er relatert til ryggens holdning eller sitting (8).

Kurvaturen vi bedømmer holdningen etter endrer seg ved aktivitet. Bl.a. er det sterkt fokus fra holdningspolitiet på å holde ryggen «rett», dvs å bl.a. lordosere/svaie korsryggen, når vi sitter og står. Men denne lordosen er signifikant mindre under hverdagslige bevegelser enn ved det kliniske øyeblikksbildet av statiske holdninger (9). Og siden vi er skapt for bevegelse, hvorfor skal vi stille kroppen inn annerledes når vi er i ro, annet enn hva som faller seg naturlig?

Lutet/kyfosert brystrygg har sannsynligvis heller ikke noen sammenheng med for eksempel skulderplager, som er en vanlig oppfatning blant helsepersonell (10). Man har sågar sett at for folk med sittende arbeid hadde de som satt mest i ro MINDRE skulder og armsmerter (11), også blandt helsepersonell: MER sitting på jobb ga MINDRE ryggsmerter (12).

——————————————–

Og måten vi sitter på er normalt for oss, og sannsynligvis også hensiktsmessig. Da er det rart om vi skulle adoptere en sittestilling som kanskje er «farlig» eller kan føre til smerter, eller til og med «skader» som enkelte ikke kan unngå å skrive.

En lutet/flektert sitteposisjon synes å være den vanemessige holdningen til smerteFRIE mennesker (13).

Avslappet, flektert/lutet holdning i sittende gjør at vi er mer energi-konserverende og er karakteristisk for menneskelige sitte-posisjoner (14).

——————————————

Med tanke på forebygging av ryggplager har bare fysisk aktivitet/trening robust dokumentasjon, og hvilken type trening/aktivitet betyr ingen ting. Sannsynligvis er det mer avgjørende hvor mye man er aktiv og med hvilken intensitet. Altså ikke aktivitets-regnskapet man bare gjør i arbeidstiden, men totalt over for eksempel en dag, uke eller måned.

Alt dette tyder veldig sterkt på at sittestilling ikke har særlig betydning for utvikling av smerter, heller ikke om du har en stillesittende jobb. Men vi vet at mangel av aktivitet/trening kan ha det. Så vi må slutte å forveksle sittestilling med stillesitting (som i lite fysisk aktivitet), heller oppfordre til mer aktivitet på generelt grunnlag og slutte med å gi folk uhjelpsomme ooofatninger gjennom å veilede/undervise dem om «optimal holdning».

Det helsepersonell tror påvirker i stor grad hvordan deres tilnærming til ryggplager er (15). Fysioterapeuter som velger en oppreist sitteholdning (holdningspolitiet) har mer negative oppfatninger om ryggen – og gjett hva: det gjelder de fleste (16).

———————————————–
PS: Den individuelle vurderingen av alle faktorer som kan ligge bak en persons smerter eller plager, der det i noen tilfeller kan være hensiktsmessig med ergonomisk veiledning, kan tas individuelt med den det gjelder. Men sjekk din bias først. Som generaliserende info, kanskje som missvisende og til og med litt skremmende, er den sjelden særlig hjelpsom.

————————————————

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11045756
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19365237
3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2200681/
4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301029
5) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152994300901119X?via%3Dihub
6) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859215002570
7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683929
8 ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27174256
9) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929016300586
10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27475532
11) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0146639#sec019
12) http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3628&fullText=1
13) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015300788
14) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1529943016308889
15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21719329
16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22608170/