Hvis du har lest mine tidligere blogger om Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og «autorisasjonssaken», kan du kanskje forestille deg hvor tilfredsstillende det var når tidligere leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, nylig trakk fram saken og belyste den fra «utsiden». Les hans innlegg i Dagbladet 23.aug. 2017, «Arbeiderpartiet er i lomma på LO», der han avslutter:

At helseministeren i det hele tatt fremmet saken, forteller mye om hvor trygt nede i LOs lommer Arbeiderpartiet er. Så kan man selvsagt diskutere om det demokratiske problemet skyldes LO eller Arbeiderpartiet.

Hvor underlig hele saken er med at Arbeiderpartiet støtter en liten gruppe (NMF), som brøt med sitt profesjonsforbund (Norsk Fysioterapeutforbund), for å få egen autorisasjon og som er organisert i LO, har jeg skrevet om her:

NMF og Ap: sammen for 3% av fysioterapeutene. Autorisasjonskamp på autopilot

Knut Aarbakke stilte også til debatt 25.august 2017 i NRK’s dagsnytt atten TV, der han også trakk fram det at Ap fremmet autorisasjonssaken for Norsk Manuellterapeutforening aldri skulle vært en sak engang, da den strider med hele det norske systemet.

Tidligere mangeårig leder for hovedorganisasjonen UNIO, Anders Folkestad, hadde hørt debatten og skrev en kommentar på facebook:

Screenshot_20170902-174121

 

Lehnes svar om «fake news»

Vel, han brukte ikke de ordene, men han brukte ord som «falsk historie» og «fordreide versjoner av virkeligheten». Peter Chr. Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening, skrev også dette i sitt svar til Aarbakke, En falsk historie om LO og Norsk Manuellterapeutforening, Dagbladet 31.august 2017:

Flertallet av høringsinstansene, deriblant Statens autorisasjonskontor, Forbrukerrådet, Strålevernet, Norsk pasientskadeerstatning, SINTEF m.fl. var positive til slik autorisasjon. Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mobiliserte imidlertid med full styrke sine tillitsvalgte på sykehus, byråkrati, institusjoner og organisasjoner til avgi negative uttalelser, det er dette Aarebakke kaller «massive protester fra alle andre».

Det er ikke første gang jeg hører påstanden om flertall for autorisasjon. Høringen dette gjelder er «Høring – forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven» 09.10.2013 med høringsfrist 13.01.2014. Som vi vet, ble forslaget om særskilt autorisasjon av manuellterapeuter nedstemt på Stortinget. Ikke at det stopper NMF sin kamp for særskilt autorisasjon, med lovnader fra LO og Ap om videre støtte i kampen. Men nå har det seg slik at jeg selv gikk gjennom alle høringssvarene den gang og tenkte jeg kunne dele dem med dere.

Høringssvarene

MOT FOR
Universitetet i Bergen Sortland kommune
Universitetet i Trømsø Statens strålevern
Trondheim kommune Sintef
Sørlandet sykehus NISO LO-forbund
Sunnås sykehus Norsk tjenestemannslag LO-forbund
Stange kommune NPE
Private Fysioterapeuters Forbund Norsk osteopat forbund
Oslo Universitetssykehus NMF
Norsk Sykepleierforening Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk revmatikerforbund Norges offisersforbund  LO-forbund
Norsk radiografforbund Norges naprapatforbund
Norsk psykiatrisk forening Kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Vesterålen
Norsk pasientforening Musikernes fellesorganisasjon LO-forbund
Norsk kiropraktorforening Modum kommune
NFF Sør Varanger Manuellterapeuter på kurs i Trondheim (i regi av NMF)
NFF Manuellterapeuter på kurs i Oslo (i regi av NMF)
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Lovisenberg Diakonale sykehus
Norsk ergoterapeutforbund LO
Den Norske legeforening Landsforeningen for nakkeskadde
Kristiansand kommune ISOMT (International SEMINAR (!!) of orthapedic medicine/manual therapy)
Kongsberg kommune Handel og kontor i Norge LO-forbund
KS Hadsel kommune.
HIST Freddy Kaltenborn
HIOA Forbrukerrådet
HIB Fellesforbundet LO-forbund
UNIO Apotekforeningen
Helsedirektoratet Akupunkturforeningen
Helse Vest Norsk homeopatforbund
Helse Bergen (Haukeland sykehus)  
Fylkesmannen i Troms  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  
Frogn kommune  
Den norske jordmorforeningen  
Bodø kommune  
Bergen kommune  
Arbeidsgiverforeningen Spekter  
Akershus Universitetssykehus  

Her er det verdt å legge merke til HVILKE instanser som IKKE støtter forslaget og hvilke som gjør det. I tillegg leverte verdensorganisasjonen for fysioterapeuter (WCPT), som er sterkt i mot denne autorisasjonen, en redegjørelse av internasjonal definisjon og praksis. Flertall FOR, Lehne? Videre ga følgende instanser svar:

NØYTRALE UTEN MERKNADER
Statens Autorisasjonskontor Arbeidsdepartementet
NAV Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Buskerud Fylkeskommune Forsvarsdepartementet
Molde kommune Justis- og beredskapsdepartementet
  Landbruks- og matdepartementet
  Legemiddelindustriforeningen
  Miljøverndepartementet
  Norges Forskningsråd
  Nærings- og handelsdepartementet 
  Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland
  Regjeringsadvokaten 
  Riksadvokaten
  Samferdselsdepartementet 
  Statens legemiddelverk
  Utenriksdepartementet
  Statistisk sentralbyrå

Sånn, da kan du selv oppsummere svarene. Men la oss se på noen ting ved dette. Hvis vi ser på svarene MOT autorisasjon finner vi alle utdanningsinstitusjonene (for fysioterapeuter, også videreutdanning), 2 fysioterapeutorganisasjoner (tilsammen >95% av norges fysioterapeuter), alle de andre autoriserte helsegruppene, arbeidsgiverorganisasjonene, pasientforeningen, Helsedirektoratet, helseforetakene m.m. Det er omtrent alle i Helse-Norge. Selvsagt brukte sikkert både legeforeningen og fysioterapeutforbundet anledningen til å mane sine medlemmer til kamp mot dette galskapet av et forslag, men la oss se på FOR-siden:

 • 2 svar er fra NMF-medlemmer på kurs (!!). Ja de skrev brev og signerte alle mann.
 • 1 svar var et privat brev fra en over 90 år gammel pioner innen manuellterapien (Freddy Kaltenborn)
 • 2 av svarene er fra kommunene til 2 av de aller fremste og lengst kjempende for autorisasjonssaken (Hadsel –  Jostein Ellingsen, Sortland – Sven E. Fredriksen).
 • 6 svar er fra foreninger organisert i LO. Hvis Lehne mener at MOT-siden ble påvirket, kan man jo bare lure på hvorfor Handel og Kontor, Musikernes Fellesorganisasjon, Norges Offiserforbund, Norsk Tjenestemannslag, NISO og Fellesforbundet verken skulle mene noe om eller støtte forslaget om autorisasjon.
 • 4 svar fra foreninger for alternative behandlere (no offence). Alle ønsker egen autorisasjon og ville kanskje «tjent» selv på en autorisasjon av manuellterapeuter?
 • 1 svar fra «Norsk Forbund for Osteopatisk medisin» signert Kikkan Eck Hansen (som er Osteopat og Manuellterapeut). Søk på nettet og se om du finner noe info om det forbundet. Jeg fant det nemlig ikke.

 

Vi tar Lehnes sitat igjen:

Flertallet av høringsinstansene, deriblant Statens autorisasjonskontor, Forbrukerrådet, Strålevernet, Norsk pasientskadeerstatning, SINTEF m.fl. var positive til slik autorisasjon. Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mobiliserte imidlertid med full styrke sine tillitsvalgte på sykehus, byråkrati, institusjoner og organisasjoner til avgi negative uttalelser, det er dette Aarebakke kaller «massive protester fra alle andre».

HVEM mobiliserte med «full styrke»? Som sagt; at Fysioterapeutforbundet gjorde det skulle da bare mangle. Om Legeforeningen gjorde det, vet ikke jeg, men ville denne saken i det hele tatt blitt foreslått om ikke NMF og LO hadde mobilisert med «full styrke»?

Og var de så positive da?

Han nevner Statens Autorisasjonskontor. Det ikke riktig at de var positive. De var nøytrale og kom med et par bemerkninger. De skrev bl.a. i sitt høringssvar:

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) tar ikke stilling til de faglige vurderinger av utdannelsens innhold, men vurderer fra vårt ståsted at ingen fagprofesjon innenfor dette området eksisterer isolert eller uten påvirkning fra andre tilstøtende disipliner.

Han nevner Forbrukerrådet. De begrunner med at «dette vil bidra til å klargjøre manuellterapeuters yrkesrolle overfor pasienter, samt bidra til at flere pasienter blir oppmerksom på muligheten til å oppsøke en manuellterapaut direkte.» Helsedirektoratet og andre har påpekt en rekke ganger at autorisasjon er ikke for markedsføring.

Han nevner Strålevernet. Man kan jo nesten tro at Strålevernet ikke vet at manuellterapeuter er fysioterapeuter og allerede underlagt helsepersonelloven, slik som de avslutningsvis skriver i sitt høringssvar:

«Strålevernet støtter forslaget om autorisasjon av manuellterapeuter. Det er videre en styrke at personell som har rett til å henvise til radiologisk undersøkelse (her manuellterapeuter) blir underlagt helsepersonelloven».

Ikke så overraskende da mange instanser (og politikere?) synes å ikke ha tilstrekkelig kunnskap om verken historikken eller utdanningen til manuellterapeutene, eller dyp nok innsikt i aspektene i denne saken.

(manuellterapeuter er fysioterapeuter og man kan ikke bli manuellterapeut uten å være fysioterapeut).

Han nevner Norsk Pasientskadeerstatning. De stiller seg positiv fordi:

Sett fra vår side vil endringen ikke gi noen negative virkninger i form av medarbeid, administrativ oppfølging etc.

og…

For NPE vil statistikkføring bli enklere og sikrere når skadene for manuellterapeutene kan bli registrert på egen helsepersonellgruppe.

Så for statistikkens skyld altså…..

Han nevner SINTEF. Sintef støttet i sitt høringssvar autorisasjon DERSOM den førte til at flere pasienter ble kjent med mulighetene til å gå direkte til manuellteraput (uten henvisning). Autorisasjon er som nevnt ikke for markedsføring. De skriver dessuten:

«Sintef har ikke fagkompetanse til å vurdere de faglige kvalifikasjoner for manuellterapeuter.»

Han nevner m.fl. Se punktlisten ovenfor.

Da har jeg vrengt min lomme iallefall. «Fordreide versjoner av virkeligheten»? Hvem?

 

 


Insinuasjonene mot Aarbakke som Lehne kommer med helt avslutningsvis i sitt svar skal få stå for seg selv, men å følge med på at mange av mine kolleger i Norsk Manuellterapeutforening tilsynelatende støtter Lehne blindt i alt, også dette innlegget, gjør meg bare trist:

Det er mer problematisk at Aarbakke kommer med denne fordreide versjonen av virkeligheten! Hva vil han oppnå med det? Hvem jobber han for nå?

 


1. januar 2018 trer innføringen av direkte adgang til ALLE fysioterapeuter i kraft. Da får Norsk Manuellterapeutforening både i pose og sekk. Hvis ikke pasientene da blir kjent med mulighetene til å gå direkte også til manuellterapeuter har de ingen andre enn seg selv å klandre. Ikke nok med det, gjennom å være fysioterapeuter får de nå også henge med på fysioterapiens framgang gjennom at det også gjeninnføres fysioterapi som lovpålagt tjeneste i kommunene. Manuellterapeutene i Norsk Manuellterapeutforening har alt å takke Norsk Fysioterapiforbund for. De bare skjønner det ikke enda.


Tillegg

Lehne og NMF hevder at å tolke høringssvarene i favør MOT autorisasjon er en «original tellemåte» og at ved å se bort fra de som uttaler at de ikke har merknader til forslaget om autorisasjon av manuellterapeuter, kan man gjøre svart til hvitt. Som nevnt kan du selv oppsummere svarene, men når det gjelder de 16 svarene med «Uten merknader»:

 • 9 er fra andre departement og hvorfor de skulle blande seg borti HOD sitt forslag om autorisasjon av en liten helsegruppe? «Ingen bemerkning» betyr nok mest sannsynlig at de forholder seg nøytrale og lar høringssvarene fra sentrale instanser tale for seg. At departementene skulle gå mot hverandre i slike saker virker som dårlig kotyme. Skulle disse regnes som 9 (!) positive svar FOR autorisasjon?
 • Statistisk sentralbyrå gjør vurderinger spesielt i forhold til datainnsamling og formidling av data fra SSB. Derfor har de ingen kommentarer til de foreslåtte endringene.
 • Legemiddelverket skriver: Legemiddelverket takker for muligheten til å kommentere denne høringen, men har ingen innspill i sakens anledning. (og hvorfor skulle de?)
 • Riksadvokaten skriver: Autorisasjon til manuellterapeuter ligger utenfor riksadvokatens ansvarsområde, og vi avgir derfor ikke uttalelse.
 • Regjeringsadvokaten skriver: Regjeringsadvokaten har ingen merknader til forslaget. (og hvorfor skulle dem det?)
 • Norges forskningsråd skriver: Forskningsrådet har ingen kommentarer til dette høringsnotatet. (og hvorfor skulle de?)
 • LegemiddelinsdustriforeningenLegemiddelindustrien har ingen kommentar til høringen (og hvorfor skulle de?)
 • Bare Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland formulerer seg litt annerledeshar ingen innvendinger eller merknader til høringen.

Disse svarene er som nøytrale å regne pga mangelfulle grunnlag til å uttale seg. At det gis slike høringssvar kan nok også ses på som en formalitet. Men regn på det som DU vil. Og det er vel ikke så dumt å se på HVEM som har svart HVA?


Mvh

Lennart Bentsen, for ordens skyld: Medlem av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og NFF’s faggruppe for manuellterapi med over 200 manuellterapeuter. Vi finnes og må ikke forveksles med manuellterapeutene i NMF.

Hovedbildet er en collage av screenshots fra dagbladet.no og fra de nevnte innlegg.