Forord

…«Du sa FY-ordet», sa Løven. «Du må IKKE bruke FY-ordet. Vi må ikke assosiere oss med FY-sioterapi!». Jeg stirret inn i to overbevisende øyne, uten et glimt av tvil. «Men jeg ER jo også fysioterapeut!»,  svarte jeg. «Nei, du er manuellterapeut». Blikket mitt vandret til sidemannen. Han nikket anerkjennende og enig, og understrekende. Så parafraserte han de samme ordene og hvor viktig dette var. Radarparet i markedsføringen av NMF… eh… jeg mener Manuellterapeutenes Servicekontor. Eller var det NMF?…

På årsmøtet i NMF, etter 10 år med mørke for MT-miljøet, 3 dager før alle visste at autorisasjon for manuellterapeuter ville bli nedstemt i Stortinget, var det ingen som skiftet vekten rastløst på stolen eller nølende strakte hånden i været. Ikke engang halvveis, når saken om videre kamp for autorisasjon kom opp. Ikke et kremt. Ingenting. Ingen spørsmål. Ingen diskusjon. Ingen refleksjoner. Og vi viste at framtiden var uviss og at det kunne ta år, mange år… Og et ja til autorisasjon er et nei til fysioterapien, og et nei til samlet miljø.

Den siste tiden har min kone lest bøkene om Narnia for min datter på 7. Jeg kjenner historien. På en underlig måte har historiene om Narnia i tankene mine tangert opplevelsene av å ha vært medlem i NMF i 7 år.

Legenden

I den første utgitte boken i den tidløse og fantastiske serien om Narnia, blir fire søsken evakuert fra blitzen over London under 2.verdenskrig til professor Digory Kirkes landsted. Der finner de et klesskap som fører dem inn i en fantasiverden der Heksa Hvit regjerer landet med jernhånd. Hun gjør at det alltid er vinter, men at det aldri blir jul…

 

Omtrent like dramatisk og forunderlig er det å dykke inn i historien rundt tiden for «bruddet» i 2006. I hovedorganisasjonen for fysioterapeuter (NFF) fikk man altså som en liten faggruppe ikke lov til å fronte og lobbyere sin egen sak ovenfor myndighetene, direkte. For en urett! «Kadaverdisiplin!», «skal vi drasse på 8000 fysioterapeuter?» og «vi blir holdt som gissel som fysioterapeuter!» gjallet fra stolene på årsmøtet i 2006. Neimen om man ønsket å være fysioterapeuter lengre. Fysjameg!

Faggruppen (nærmere bestemt ledelsen og sine nære meningsfeller) hadde i lengre tid hatt en politisk agenda og arbeidsform som lå langt utenfor NFF’s gruppeformat, og skapt bråk og hodebry i lang tid. I spissen: en hard kjerne med en slags helseprofesjonsmessig fanatisme. Som med et kall fra oven om å være egenrådig i sin plass i helse-Norge. Som en ny, egen og spesiell superprofesjon. Forbundsledere og kommunikasjonseksperter trenger ikke betenkningstid for å stemple det uklokt og illojalt. Et forbund må ivareta helheten, stå samlet bak kommunikasjonen mot styrende makter, med en samlet medlemsmasse i ryggen og fremstå samlet med tydelig profil. En faggruppe som lobbyerer ulydig forbi forbundsledelsen (over lang tid) forvitrer helheten.

«Prosjekt NMF» var dessuten ikke en spontan handling. Prosjektet lå klappet og klart til anledningen bød seg.

NarniaWardrobe

NMF

NMF’s formål er bl.a. å verne om manuellterapeutens «autonomi». Det og kamp for autorisasjon er selve årsaken til bruddet, og alibi som forening. For det første er det ca 350 manuellterapeuter i NMF. For det andre er alle autoriserte som fysioterapeuter som krever en autorisasjon til (!). For det tredje er de alene om en slik idé og krav og for det fjerde er det ingen tegn til å gi etter siden de begynte kampen for over 12 år siden. Summen av det blir i helse-Norge en bitteliten fanatisk gruppe. Også blant 12,000 fysioterapeuter.

WCPT (World Confederation of Physical Therapy) har sammen med International Federation of Orthapaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) proklamert sin støtte til NFF’s arbeid mot autorisasjons-kampen.

Brenda Myers, WCPT’s generalsekretær uttalte at WCPT fundamentalt motsetter seg slike forslag: “The development of higher level skills beyond those at entry level, in areas of physical therapy practice such as manual therapy, acupuncture or respiratory practice, do not create a new profession but are advancements in professional knowledge and competency”.

NMF vil ikke kunne være med i det internasjonale fysioterapifellesskapet, ei heller det internasjonale fellesskapet for «manuellterapeuter». Bare NFF som landsorganisasjon kan det.

Helse-Norges standpunkt vet vi. Det er bare å lese regjeringens stilling i saken og Stortingets vedtak. Vi skal ikke ha doble autorisasjoner der man allerede har en autorisasjonsgivende  grunnutdanning. Leser man alle høringssvarene da HOD  (Helse- og Omsorgs-Departementet) sendte ut autorisasjons-saken til høring er det klinkende klart. Slik oppfattet imidlertid ikke tidsskriftet «Muskel og skjelett» det, da det ble skrevet en sak som oppsummerte høringssvarene om hvem som var for, mot og nøytral til autorisasjon. Tidsskriftet Muskel og Skjelett utgis av Manuellterapeutenes Servicekontor – en uavhengig ikke-politisk organisasjon. En egen institusjon og som ikke er del av en fagforening, heter det… (# se nedenfor)

Hele artikkelen er cherrypicking og propaganda for autorisasjon:

  • Standpunktet til for eksempel Norsk Offisersforbund (!), Norsk Tjenestemannslag (!) og Musikernes Fellesorganisasjon (!) som er FOR (og medlem av LO), sidestilles med Universitetene og Høgskolene i Norge og Norsk pasientforening som er MOT.
  • NMF-medlemmer på to kurs (ja, de signerte opprop, 2 svar) likestilles med Universitetssykehusene som er MOT.
  • De u-autoriserte helsegruppene som er FOR (for egen vinning?) sidestilles med de store og tunge autoriserte, som sykepleierne, legene, kiropraktorene, ergoterapeutene og radiografene – som er MOT.
  • Det unnlates å påpeke linken til NMF gjennom LO-medlemskap til mange av instansene som var for autorisasjon. Flere av disse er i det hele tatt merkelig at har gitt svar i denne høringen.
  • Kommunene som to av de mest sentrale og sterkeste autorisasjonsforkjemperne sogner til har gitt svar og er FOR.
  • En 90 år gammel pioner, som har jobbet for at manuellterapi skal bli egen yrkesgruppe i 70 år, sitt personlige svar FOR autorisasjon framheves som en stemme til inspirasjon og etterfølgelse. Men ikke én tanke om at hvis ikke denne giganten har lykkes på 70 år, så gir det kanskje noen signaler det også.

At så godt som et samlet helse-Norge er i mot autorisasjon nevnes ikke. «Muskel og skjelett» fikk dette til å bli uavgjort, hvis man puttet de som stilte seg nøytrale i høringssvaret i for-gruppen, og hevdet at mange tunge aktører ønsker særskilt autorisasjon av manuellterapeuter.

Norsk homeopatforbund > Helsedirektoratet. Liksom.

Løven

Aslan er hovedkarakteren i serien om Narnia. Han er “den store Løven”, ofte kapitalisert for sin delvise representasjon av Jesus Kristus. Dyrenes konge er klok, omsorgsfull, har magisk autoritet (både i temperament og spirituelt). En mystisk og velvillig guide til barna. Men det er understreket i bøkene at Aslan ikke er noen “tam løve” siden han, til tross for sin vennlige og elskverdige natur, er mektig og kan være farlig.

En karismatisk løve står som forkjemperen og gallionsfiguren for faggruppen før og under bruddet, opprettelsen av NMF og ledelsen av NMF fram til dags dato. NMF’s ubestridte leder og ansikt utad. Sterk, klar og kompromissløs i forsvaret og promoteringen av sin nye forening og sin sak. Men også alltid den forulempede. Alltid offeret. Alltid også påpekende når man tror man har rettet opp, eller avslørt, «feilene» NFF gjør. «NFF-beistet» skjønner jo ingenting og gjør jo ingenting for manuellterapeutene. Og de er så uvitende og sneversynte at de motarbeider NMF i kampen for autorisasjon. De er så frekke at de tar hensyn til alle fysioterapeuter og egne visjoner og mål. De jobber for det de står for, som over 10,000 norske fysioterapeuter står for, som verdensorganisasjonen for fysioterapi står for, og de motarbeider utbrytergruppen som i deres øyne vil forvrenge fysioterapiverdenen. Hørt sånt? Og så vil de attpåtil ha offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter, og 4 andre spesialistgrupper! Det er ikke lett å være fanatisk forkjemper for en sak som i realiteten ikke har noe faglig begrunnelse!

(#) Så er det slik at Løven også i hele den samme periode har vært leder for Manuellterapeutenes Servicekontor, det foreningsnøytrale «samlingsstedet».  Stemt fram år etter år av NMF-medlemmer. Lønnet i Servicekontoret for selv å kunne bestemme hvilken hatt man har på til enhver tid. Med et så langvarig, ensrettet og målbevisst arbeid for autorisasjon må det være vanskelig å ha på rett hatt? Manuellterapeutenes Servicekontors internett-domene er for øvrig registrert med foretaksnummeret til Løvens private institutt. Servicekontorets foretningsadresse er Løvens private adresse. NMF’s foretningsadresse er Løvens private institutt. NMF’s registrerte besøksadresse er…. Løvens private institutt.

I praksis er NMF og Servicekontoret ett, fagpolitisk. Samme leder, samme kasserer, samme regnskapsfører, samme advokat. Ansatte/styremedlemmer i Servicekontoret møter tilsynelatende like gjerne til helsepolitiske møter som NMF’s egne politisk vervede. Og ja, de deler kontor i LO-bygget på Youngstorget.

Ikke akkurat grobunn for samarbeid, hvis man ønsket det. En slags hersketeknikk iscenesatt og vedlikeholdt av NMF som maskeres med åpne dører til «samlingsstedet» Servicekontoret. For som medlem av Servicekontoret er man via kontingent direkte med på finansieringen av Løvens årslønn. Han som også leder NMF og jobber for autorisasjon.

Heksa

Den hvite heksa tjenes av bl.a ulver, kjemper og varulver, treånder og forskjellige skrekkinngytende og rare skapninger som i følge C.S. Lewis er «så forferdelige at hvis jeg fortalte deg om dem, ville antageligvis ikke foreldrene dine la deg lese boken.»

Jernhånden som undertrykte sine undersåtter og avlyste jula. Elin Eikeland. NFF’s forbundsleder fra 2004 og derfra gjennom hele spetakkelet. Hun ble gjenvalg som leder for 10,000 fysioterapeuter 2 ganger. Satt i 9 år. Hun framstilles som heksa som ikke tillot faggruppens soloprosjekt. Kjørte «kadaverdisiplin». Det var hun som var skarp i tungen på det fatale årsmøtet og det – DET – kunne man bare ikke akseptere. Hun stod fast på, som en leder skal gjøre, forbundets politikk og filosofi. Hun sto imot den ustyrlige gruppen. Hun stod på fysioterapiens grunnprinsipper.

9-års mantra: «Men bakgrunnen for bruddet var NFF, med Elin Eikeland i spissen, sitt hardkjør mot faggruppen og manuellterapeutene med å kreve full kontroll. Bruddet ble fremprovosert av denne strategien fra NFF».

Fysioterapeutforbundet ville ha kontroll over fysioterapiens fundament, rolle, renomme og posisjon. Ikke til å holde ut. Så NMF bestemte seg for å bruke fysioterapeutfundamentet sitt, videreutdanningen i muskel- og skjelettsystemet (også fysioterapi) til å lage en ny profesjon – en ny yrkesgruppe per definisjon. Retrospektivt, uten å tvære over gamle utsagn slengt den ene eller andre veien, stod NFF selvfølgelig fast på sitt og gjorde selvfølgelig det riktige, med all rett. Og takk og pris for det.

Til alt overmål var heksa så frekk at hun på det fatale årsmøtet i 2006 hadde med en flaske vin til faggruppens leder (Løven). Den hadde hun fått av avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i (daværende) Sosial- og helsedepartementet. Røynesdal hadde nemlig bedt heksa om å returnere (!) den til lederen av faggruppen (løven), med hilsen om at MT-gruppens goodwill var sterkt redusert. Om nå flaska ble levert som understøtte av kritikk mot faggruppen og med aldri så lite affekt, kan du klandre henne?

Du er en bauta, Elin.

Heksa, del 2

Alltid vinter med heksa Hvit. Som medlem i NMF i 7 år hørte jeg ikke ett positivt ord om heksa Hvit. Hun har jo konspirert med NFF, myndighetene og illuminati!! Alice Kvåle har vært et sterkt talerør for fysioterapien og MOT autorisasjon. Alt hun har sagt og gjort blir av NMF til en sårende urett mot sitt prosjekt. Lederen av MT-utdanningen ved UiB siden første kull i 2001. Praktisk talt det akademiske alibiet for hele videreutdanningen da. Skulle ikke hun, som et eksempel, forsøke å kvele alle forsøk på å autorisere sin egen videreutdanning av fysioterapeuter? Når hun gikk ut i permisjon i år ble det antydet av en NMF’er at hun sikkert var «fratatt stillingen sin pga uryddighet/uoverensstemmelser». Slikt gjør fanatisk gruppesuggesjon med mennesker som egentlig er oppegående, hyggelige og gode på bunn. Heksa har søkt seg ut etter nye impulser og på nye stimulerende oppgaver etter 14 år som leder. Så inderlig sliten og lei seg hun må være over all ubehagelig støy som har vært før, rundt og i kjølvannet av bruddet, og en gruppe som vil bruke videreutdanningen hun har ledet som et springbrett til en ny type profesjon. Tvers gjennom genuint opptatt av det beste for fysioterapien og videreutdanningen, med menneskelig uperfekthet som de perfekte vet å gjøre 5 høns av. Personlig vil jeg beklage, som tidligere medlem av NMF i 7 år, for alt.

Du er en bauta, Alice.

Heksa, del 3

Han talte mot autorisasjon som medlem av faggruppen før bruddet, han har jobbet med NFF og mot autorisasjon etter bruddet som leder for faggruppen og nå styrer Fred Hatlebrekke fysioterapi-toget som leder av NFF mot styrket plass i helse-Norge. 10 år etter bruddet da en offentlig spesialistgodkjenning sannsynligvis så land et sted i horisonten, men satt på vent pga autorisasjonskampen, ser det ut som en spesialistgodkjenning igjen nærmer seg land (for flere av spesialiseringsgruppene). Med seg har han også de som ble igjen i faggruppen. De ekte løvene.

Og mye har skjedd i NFF siden bruddet. Mye positivt. Omleggingen av organiseringen til 5 regioner med hver sin heltidsansatte regionleder er et eksempel. Det fagpolitiske et annet, noe som primærhelsemeldingen var et bevis på.

Klesskapet

«It is very foolish to shut one-self into any wardrobe. »

―C.S. Lewis

I minst 10 år har NMF klaget over å ha blitt motarbeidet av NFF i kampen for autorisasjon. I et medlemsbrev i mars i år skrev de: «NMF er for egen del ikke motstander av spesialistordning for fysioterapeuter mv. I det hele tatt er det ikke vår policy å motarbeide andre organisasjoners mål, noe vi mener NFF burde ta lærdom av.»

I notatet vedrørende primærhelsetjenestemeldingen og høring 1.okt.2015 skrev de:

«Det fremgår av meldingen at det skal vurderes om manuellterapeuter skal inkluderes i spesialistgodkjenningsordningen som spesialister i fysioterapi. Dette er et forslag vi ikke støtter, da det er vår klare oppfatning at egen autorisasjon vil være den riktige offentlige godkjenningsformen for vår yrkesgruppe».

-I object, your honor!

De skriver videre at hvis det blir innført direkte tilgang til fysioterapeuter med driftsavtale kan vi risikere at fysioterapeutene behandler friske mennesker på statens regning og at pasientene kan komme til å tro at de er blitt undersøkt før de blir behandlet.

Les det siste én gang til, du må det for å tro det. Dette presenterte NMF for Norges viktigste forsamling. Et dolkestøt mot fysioterapien og dens integritet. Og det ble gjort helt uten blygsel.

Fra «Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 5.november finner vi denne kommentaren:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringens forslag om å gi innbyggere direkte tilgang til fysioterapi kan føre til at de som trenger det mest, får dårligere tilgang dersom ikke øvrige tiltak gjennomføres.»

Bare en annen måte å formulere NMF’s argument på og det er totalt udokumentert. Man blir seg selv svar skyldig når man spør seg hvorfor disse komité-medlemmene også støtter autorisasjon av manuellterapeuter. Det er en mangel på helsepolitisk gangsyn jeg nekter å tro deles av deres ledere.

Klesskapet, and beyond…

Noen av NMF’s medlemmer (og altså da FYSIOTERAPEUTER med videreutdanning innen FYSIOTERAPIVITENSKAPELIGE emner) hevder, via støtte til autorisasjonskampen, at de ikke føler noe tilhørighet til fysioterapien. De føler bare de er manuellterapeuter, hva nå enn en manuellterapeut har som ikke er fysioterapivitenskapelig.

Styret i NMF skrev i 2011 at manuellterapeuter i NFF’s faggruppe nå måtte ta ansvar – legge ned faggruppen i NFF og melde seg inn i NMF – samling. Altså; Høst godene fra fysioterapien, NFF skjønner ingenting, kjemp for shangri-la med NMF! Enkeltmedlemmene må ta ansvar for det, ble det formant. – Ta ansvar! Fri oss fra fysioterapien. Bare VI jobber BARE for manuellterapeuter.

Jeg rikosjerer herved den tilbake.

Jeg, og andre,  har gått ut av skapet. Vi lot døra stå åpen.

Bruddet i 2006 med fysioterapien og kampen for en ekstra autorisasjon, er et mørkt kapittelet i fysioterapiens historie. Gjør opp. Ta ansvar! Det finnes ingen verdi i 10 nye mørke år for MT-miljøet.

Dobbel autorisasjon er feil, det er ikke den riktige godkjenningsordningen, manuellterapeuter er autoriserte som fysioterapeuter, en ny autorisasjon gir ikke befolkningen bedre informasjon om hva vi er og det er et gigantisk feiltrinn å ikke stå sammen som fysioterapeuter (vi er fortsatt også manuellterapeuter) – spesielt nå som fysioterapien styrkes i helse-Norge.

10 år med kamp, splittelse og stagnasjon – har det virkelig ikke endret noe? Er det verdt det?

Barna som gikk gjennom klesskapet og fant Narnia ble der i mange år. En dag når de var voksne fant de igjen klesskapet i skogen, og da de går gjennom det oppdager de at de igjen er barn, og at bare minutter har passert i England mens de var borte.

Pictured: Lucy (GEORGIE HENLEY) at them lamppost from THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE, directed by Andrew Adamson. Distributed by Buena Vista International. THIS MATERIAL MAY BE LAWFULLY USED IN ALL MEDIA, EXCLUSIND THE INTERNET, ONLY TO PROMOTE THE RELEASE OF THE MOTION PICTURE ENTITLED