«Here’s Johnny»

Jeg mente: «Her er diagnosene dine»

Ondskapens Hotell spilles i denne bloggen av en dansk klinikk. (Det kunne likegodt vært en tysk. Eller i London.) Diagnosene fra Jack Torrance skal du få i sin helhet lengre ned (håper du henger med på metaforen…)

«all work and no play makes Jack a dull boy»

De siste par årene har det dukket opp historier i landsdekkende media om folk som oppsøker klinikker i utlandet. De har langvarige plager, de har vært gjennom helsesystemet, forskjellige behandlere og diverse utredninger. Det er havnet mellom stolene i helsevesenet og er fortsatt på desperat jakt etter hjelp. Troen på at hjelpen finnes innen dagens helsetjenester er borte.

Spesielt har disse historiene vært om pasienter med kreft eller langvarige nakkesmerter. I utlandet finnes det nemlig spesielle undersøkelsesmaskiner, spesiell kompetanse og spesielle behandlinger, som vi tilsynelatende ikke i tilstrekkelig grad har i Norge – et av verdens fremste helsevesen. Kanskje er det slik for enkelte ting, men kunnskapen er tilgjengelig og prioriteringene nøye vurdert. Uansett kan én god og tabloid historie undergrav mye, og gi urealistiske forhåpninger til mange.

Denne saken handler om en kvinne som har vært langvarig smerteplaget. Nakken har vært hennes hovedmistenkt som årsak. For mange år siden opplevde hun at en agressiv pasient på jobben tok tak i håret hennes og slengte henne i gulvet. Dette var opphavet til mange år med diverse kroppslige symptomer. Om de fysiske kreftene ved denne hendelsen var nok til stor skade er uvisst, men i et samfunn (vårt eget) har det blitt slik at vi oppfordrer våre venner til å få slike ting registrert hos legen, selv etter trivielle påkjørsler i sneglefart, sånn bare i tilfelle man har en «sak» senere. Uansett, undersøkelser ved diverse bildediagnostikk og forskjellige leger/terapeuter har ikke kunnet gi noe bevis på skade eller kunne peke på én spesifikk vevsdiagnose. De mange behandlingene over mange år har aldri fått bort de kroppslige plagene. Nylig sendte hun en e-post til klinikken vår:

«Her er svaret fra klinikken i Danmark. Nedslående. Jeg gråter.»

Hun ble anbefalt og overtalt denne undersøkelsen av noen bekjente, armert med reisebrosjyrer til utenlandske klinikker og historier om håp i ukeblader.

Jeg kan anerkjenne at det kan handles i god tro, med ærlige intensjoner og med oppriktig ønske om å hjelpe mennesker, men i sannhet føles det mer som ondskapen som vokser på Overlook Hotel: Jack blir hjemsøkt av fortidens spøkelser og drives etterhvert fullstendig fra vettet. Vår sykdomsinnsikt og helsefrykt er sterke drivere av overmedikalisering. Utnyttelsen av folks helseplager har drevet fram en overflod av forskjellige behandlingstilbud, både innen de offentlige helsetjenestene og spesielt i de utenfor.

Klinikkene i utlandet er «eksotiske» og har «spesiell ekspertise» der tradisjonell helsehjelp kommer til kort. I forkledning av unik medisinsk kunnskap, unik erfaring og unikt utstyr, selger de ekstraordinære lovnader til desperate mennesker. På en seng av kontroversielle påstander og for en skyhøy kostnad.

Enkeltpersoner med hellige overbevisninger og misjonskraft har sågar startet egne foretak som tilbyr kontakt, time og reise til disse klinikkene. Chartertur til Overlook Hotel for å se om Dr. Jack kan «finne diagnosen» og operere vekk smerten. Kanskje siden de selv fant lykken hos en utenlandsk guru en gang?

Vi har visst i 40 år at man ALLTID finner noe på bildediagnostikk, de samme tingene som man stort sett også finner hos mennesker UTEN smerter. Endringene du ser i speilet som har skjedd siden konfirmasjonsdagen har skjedd i samme grad på innsiden. Disse endringene, f.eks. i ryggen, har vi etterhvert funnet ut ikke har særlig sterk sammenheng med smerter. Det meste av «funn» på bilder er som helt vanlige og normale aldersforandringer å regne. Advarslene mot unødvendig bildediagnostikk har blitt gradvis kraftigere over flere tiår. Unødvendig bildetakning kan like gjerne føre helsen videre ut på avveier, som at det hjelper på diagnose og behandling.

Brevet hun fikk tilsendt skal få tale for seg som et bevis på det svarte hullet innen tjenestene mange blir lokket inn i, og bruker tid, penger og krefter på. Det er altfor langt til å gi en detaljert forklarende medisinsk ordliste, så beklager til dere som ikke er bevandret i medisinske uttrykk. Jeg tror likevel det gir det rette (eller rettere sagt; det gale) inntrykket. Men et par ting å tenke på:

  • Det er veldig usikker sammenheng mellom bildefunn og smerter. De fleste funn er normale for såvell folk MED smerter som UTEN.
  • Man finner ALLTID noe ved bildeundersøkelser. Spesielt hos eldre (som hos den dette handler om). Helt normale aldersadekvate forandringer vil sannsynligvis kunne beskrives for det meste av ryggsøylen.
  • De fleste (om ikke alle) funnene er normalfunn som historisk har blitt gitt overdreven betydning og dermed overdreven behandling.
  • Mange av funnene synes spekulative, unødvendige å beskrive og er unyansert.
  • Slik informasjon er direkte skadelig – i form av å skape frykt og troen på at kroppen er ødelagt – noe som ofte er barrierer for hensiktsmessig sykdomsinnsikt og helseadferd.
  • Slik overdreven detaljert informasjon er totalt unødvendig fordi det for det meste er normale funn som ikke kan «fikses».
  • Analysen til Dr. Jack i de 3 siste avsnittene er kreativ synsing og lesing av medisinske tarot-kort. De hører ikke hjemme i et brev til en pasient.
  • (men funnene kan jo i følge Dr. Jack behandles, det trengs bare litt mer penger, lange reiser og flere undersøkelser, og det gir håp.

Så uten videre om og men, her er Dr. Jack hamrende på døra:

Anamnese:
Was bodily attacked by a patient during work, where the patient grabbed her hair, shook her head violently and threw her on the floor. No diagnosis was offered in Norway despite her symptoms. She went to Germany to get an upright MRI scanning of her neck and was diagnosed with cervical instability.

Present symptoms:
1. Throat tightness – difficult swallowing
2. Painful hands and arms
3. Mid dorsal pain
4. Left hip and left leg pain

X-ray examination:
Static X-ray findings:
To evaluate the spine and its positive and negative potentials the discs are viewed and evaluated for fluid content relative to segmental spine function. The fluid content of the intervertebral disc, governs its mechanical response and biological behavior which varies with the external load placed upon it by the vertebrae above and the degree of fixation (lack of motion ability) of the vertebra.
In this case the cervical discs exhibit the following properties relative to fluid density:
C2: Normal
C3: Increased
C4: Increased
C5: Normal

C6: Increased
C7: Decreased

Other static findings of the spine:
Cervical: anterior inferior and superior arthritic border markings with exostosis on C4 and C5 most likely from a hyper-flexion impact force to the cervical spine; C5 anterior superior body compressed. Observed calcification of the thyroid gland.
Lumbar: exostosis on the L2,3,4,5 segments
Pelvis/sacrum: clockwise rotation of the pelvis; markings of acetabular, sacro-illiac and sacro-lumbar arthritic affectation.
Abdomen: signs of calcification of the abdominal aorta

Dynamic X-ray analysis of the cervical spine
Dynamic lateral flextion and extension
Atlanto-occipital: restrictive motion in flexion but in extension motion is noted.

Atlas: exhibits a posterior arch superior erratic flipping motion upon flexion-extension movement, where the posterior arch compresses towards the occipital base rather than separating from it during the forward motion. The odontoid space increases at full flexion. During extension, the occipital base and the Atlas posterior arch touch and this does not prompt the arch to approximate the Axis spinous process as is normally seen.
Axis: shows no motion on flexion – extension as the Axis and C3 are locked together, due to a form of long standing adhesion of the facet joints. Fluid content of the disc is apparent.
C3: exhibits slight anterolisthesis in static position and during flexion; anterior wedging of the disc during extension. Judging from the fluid content of the disc this vertebra exhibits hypermobility to compensate for the Atlas-Axial fixation. Right and left oblique views indicate foraminal encroachment during motion.
C4: Slight anterolisthesis during flexion. Discopathy apparent with anterior longitudinal ligament calcification; The spinous process separates in excess of normalcy indicating ligamentous strain or damage. Anterior wedging of the disc during extension; Right and left oblique views indicate foraminal encroachment during motion.
C5: Anterolisthesis during flexion, extending the inferior border into the anterior longitudinal ligament which appears damaged due to the strain; anterior wedging of the disc during extension; interspinous and supraspinous ligaments stretch beyond their normal capacity indicating strain/ damage of the ligament.
Posterolisthesis during extension. Given motion beyond normal range during flexion and extension indicates instability of the vertebra.
C6: Hypermobility of the segment during flexion-extension with posterior and anterior wedge formation respectively as well as hyper stretched interspinous and supraspinous ligaments indicate instability of the vertebra with ligamentous damage.
C7: This vertebra is fixated in its position and shows no motility except for a slight stretching of the spinous process caused by the nucal and supraspinous ligaments. This segment is a key subluxated segment that prevents the lower cervical spine from being agile, which contributes to the anterior carrying of the head by the patient, having the weight bearing line in a forward position.

To explain especially the Atlas motion phenomenon is rather complex having to consider multiple functional elements in the lower brain and upper cervical areas. One element is to verify or eliminate the presence of Cerebellar tonsil herniation into the foramen Magnum. However, despite such a possible complicating issue, the Atlas subluxation remains to be resolved nonetheless. It is my opinion that the space available to accommodate the tonsils will be reduced with an atlas subluxation that can cause an erratic motion pattern by the vertebra. The further complicating factor is the Axis-C3 fusion relative to the faulty Atlas motion.

With a normally positioned cerebellum and its tonsils, the Atlas erratic motion pattern can cause vascular impairment of the arterial flow of the vertebral arteries to the vital lower brain centers. It is my opinion that the neurological function of the upper and lower body may be impaired by the subluxations and of the instabilities of key cervical vertebrae.
Restoration of the subluxated vertebrae should be instituted to attempt to restore and provide the maximum flexibility and space for the neurological structures.

Also noted is the irregular motion of the epiglottis and the swallowing mechanism. The neurological control of these structures is of cervical origin although cranial nerves are also involved. It could be expected that better function could be restored if the C7 subluxation is cleared.
The overall interpretation of the spinal function and its physical shape is that it correlates with the symptoms presented. As further diagnostic advice for the patient is to have a quality Upright MRI scanning of the cerebellum made.


Svaret fra den danske klinikken er gjengitt etter samtykke med pasienten. Hun ønsket faktisk at det skulle offentliggjøres til skrekk og advarsel, etter at en kollega brukte 1 1/2 time på å berolige henne og forklare for henne.

Bildet er fra filmen «The Shining» med norsk tittel: Ondskapens Hotell.