Freddy Kaltenborn (Lærer i Manuell Terapi, Ortopedisk Medisin, Kiropraktikk og Osteopati) står som en av de virkelig store bautaene og pionerene innen manuell terapi. En av grunnleggerne av norsk manuellterapi på 50-tallet. Med sine 92 år er han fortsatt engasjert i hva som skjer i faget. Det siste engasjement kan leses i Dagens Medisin der han oppfordrer regjeringen til å stanse sine planer om direkte tilgang for fysioterapeuter.

Skyggespill

Det er med skuffelse jeg registrerer at den engasjerte, allsidige og kunnskapsrike forfatteren ikke presenterer et eneste eget argument som er begrunnet ut fra en kunnskap om dagens fysioterapeututdanning.

Jeg stiller meg dessuten undrende til at han skriver:  «En direkteadgang vil gi fysioterapeutene et mye større selvstendig ansvar enn i dag, ved at de blant annet får ansvar for å stille diagnose og å avdekke annen underliggende sykdom.» Vel, alle fysioterapeuter har, og har lenge hatt, slikt selvstendig ansvar. Alle autoriserte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter KAN undersøke og behandle pasienter UTEN henvisning. Eneste forskjellen er at hvis man skal ha refusjon på behandlingen må man ha henvisning (fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor) og gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Kompetansen og fagutøvelsen er den samme. Forskjellen er kanskje at fysioterapeuter som i dag får driftstilskudd i stor grad har lengre erfaring og oftere bredere kompetanse gjennom videreutdanning og kurs enn nyutdannede.

Han skriver videre at direkteadgang «vil være farlig for pasientene slik utdanningen er i dag». Hva er farlig? Farligere i dag enn før? Er utdanningen dårligere i dag en før? Når før menes det egentlig isåfall? Er det farligere i dag enn da Mr. Kaltenborn selv behandlet pasienter for et halvt århundre siden. Var det farlig for pasientene da alle vi som har driftsavtale i dag eller videreutdanning i manuellterapi behandlet pasientene før? Er det farlig når kommunalt ansatte fysioterapeuter behandler pasienter i hjemmet etter henvisning av feks pårørende? Alle dere fysioterapeuter uten driftsavtale: er det farlig for pasientene å gå til undersøkelse/behandling hos dere?

Hvorfor kom Kaltenborn med dette oppropet (akkurat) nå? 

Idéen om utvidelse av fysioterapistudiet til 5-årig er ikke noe nytt. En slik utvidelse har vært ønsket, diskutert og foreslått av mange lenge. Noe hans egne referanser i artikkelen beviser. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har også ønsket det. Men årsakene har vært andre enn, og uavhengig av, direkte tilgang, som først nå nylig har vært et veldig aktuelt tema etter stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten som ble presentert i mai. NFF har dessuten foreslått dette i flere år, men møtt «stengte dører» hos Kunnskapsdepartementet.

Dette er første gang (?) han roper opp om 5-årig grunnutdannelse i fysioterapi. Kaltenborn har derimot i mange år argumentert for at manipulasjonsteknikker må inn i grunnutdanningen for fysioterapeuter. Det må i så fall gis plass innenfor rammeplanen. På bekostning av hva er ikke klart. Men at det vil kreve betydelige ressurser innenfor en 3-årig studieplan, annen kompetanse blant lærerne, helt andre praksisperioder for studentene og praksisveiledere som har tilstrekkelig kompetanse i manipulasjonsbehandling, er det vel svært lite tvil om. I Norge er det en del av videreutdanningen for fysioterapeuter i manuellterapi. På masternivå med 1 års praksis som opptakskriterium. Så hva, og hvor mye, i dagens rammeplan må ut, hvis fysioterapeutene skal lære seg manipulasjonsteknikker?

Manipulasjon?

I dagens medisin står det at forfatter har «ingen oppgitte interessekonflikter». La oss se nærmere på det:

  • Han titulerer seg i artikkelen som «fysioterapeut», noe han for øvrig aldri ellers gjør. Ihvertfall ikke bare som det.
  • Han titulerer seg i artikkelen som «Æredsmedlem av Norsk Fysioterapeutforbund», noe han ikke ønsker å være. Det har han uttrykt flere ganger. Blandt annet i høringssvaret til HOD angående autorisasjon av manuellterapeuter (og her).
  • Han har jobbet i 70 år for at manuellterapi skal bli egen godkjent yrkesgruppe.
  • Han har aktivt og offentlig støttet Norsk Manuellterapeutforenings (NMF) kamp for autorisasjon av manuellterapeuter.
  • Han har offentlig kritisert NFF for å jobbe mot autorisasjon av fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi.
  • Han er også æredsmedlem (2011) av Manuellterapeutenes Servicekontor som har samme ledelse som NMF og som i praksis står for samme fagpolitikk.

Ingen interessekonflikter……

Mens fysioterapien omfavner dette løftet som direkte tilgang vil gi, advarer fysioterapeut (for dette tilfellet) Kaltenborn mot det. Direkte tilgang er nemlig et av elementene som gjør yrkesutøvelsen til manuellterapeuter «vesensforskjellig» fra fysioterapeuter – et hovedargument NMF bruker i sin kamp for autorisasjon.

Hvem tjener på at regjeringens planer om direkte adgang til fysioterapeuter stanses?  En 5-årig grunnutdanning, slik det ser ut i dag og dersom det skulle bli en realitet, ligger langt fram i tid.

NMF foreslo i dag (01.10.15) i Stortinget under høringen om primærhelsemeldingen at fysioterapeututdanningen måtte utvides til 5 år før direkte tilgang (til fysioterapeuter med driftsavtale) kan vurderes…